Idegrundlag

Det er 1927 Estates overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Det gør vi ved at være dygtigere end andre til udvikling fra idé til færdigt projekt.

Vi ser potentialet i både eksisterende ejendomme og den tomme grund. Vi kan bidrage med mange års erfaringer på alle niveauer af et projekt. Fra ide, over første spadestik og til aflevering af nøgler til det færdige resultat. Hele tiden er målet at skabe attraktive leje- og investeringsobjekter.

Vi optræder som det professionelle og troværdige bindeled mellem investorer, arkitekter, ingeniører, myndigheder, entreprenører, underleverandører og slutbrugere – ansvarligt og overskueligt.

Vision

1927 Estate vil være en foretrukken udvikler og forvalter af ejendomsprojekter for investorer.

Mission

1927 er en markedsorienteret virksomhed, der vil favne de markedssegmenter, som til enhver tid er lukrative og interessante.

Midlet er en stærk organisation, som har overskud og kompetence inden for alle kritiske områder. Vore kompetencer danner grundlag for en til stadighed høj grad af innovation, som ligger i vores DNA. Dette sikrer os konkurrencemæssige fordele og maksimal udnyttelse af “first mover” fordele.

Udvikling og fastholdelse af organisationen inden for vores to ben; Development og Assets management er centrale succeskriterier.

Værdier

Tillid
Gensidig tillid skaber grobund for stærke relationer og lyst til samarbejde mod fælles mål. Derfor gør vi os umage for at leve op til den tillid, andre viser os, ved at være lydhøre overfor deres synspunkter og forholde os aktivt til dem. Tillid er ligesom troværdighed ikke noget man bare har. Det er noget, man opbygger gennem lang tid. Vi tror på, at tillid og troværdighed er mere end en overskrift i et dokument. Det gennemsyrer hele vores organisation.

Ordentlighed
Vi er ordentlige mennesker. Og bestræber os altid på at opføre os ordentligt i enhver henseende.

Vi tror på langvarige samarbejdsrelationer, hvor aftaler overholdes til fælles bedste.

Hver dag tilstræber vi at være ærlige, udvise sund fornuft, behandle folk med respekt og overholde aftaler.

Når vi er troværdige, er vores arbejde også troværdigt. Vi gør det bl.a. ved at sige hvad vi vil gøre. Og gøre hvad vi har sagt. Det er sådan vi styrer projekter. Og det er sådan vi styrer vores forretning.

Nytænkende
I 1927 Estate holder vi aldrig op med at udfordre os selv for at skabe bedre innovative løsninger hurtigere og er evige omstillingsparate. Vi nytænker fremtiden og er evige forandringsparate til omstilling og tilpasning til hastigt skiftende markeder og krav i vores bestræbelser for at skabe fremtidig vækst.

Vi udfordrer vanetænkning og begrænsninger for at skabe banebrydende merværdi for vores kunder. Vi vil vores kunders bedste, også selvom det kræver en ekstra indsats fra vores side.