Lokes Ager

Der er tale om 3 typer nyopførte 1- og 2 plans rækkehuse; i alt 69 boliger på henholdsvis 97 m², 112 m² og 142 m².

Boligerne opføres i Dalby i det sydøstlige Kolding, umiddelbart syd for bydelen Tved.

Det naturskønne område tæt ved fjorden er kuperet, og boligerne opføres som en integreret del af det skrånende terræn med bl.a. terrasserende gårdhavehuse (type B).

Området er beliggende kun 2 km fra Rebæk ved Kolding Fjord. Der er gode sti og vejforbindelser og en sikker skolesti. I Dalby er der skole, multihal og boldbaner. Området er højtliggende og storbakket med bløde terrænformer.

Fra højdedragene er der udsyn over Stenderup-halvøen.